Våre fasiliteter på Killingøy

Selskapet disponerer følgende:

- Verkstedsområde på 2000 kvadrameter 
- Et utendørsområde på 2000 kvadratmeter 
- 5 dyptvannskaier med 12 meters dybde

Verkstedhallen

Bilde fra verkstedhallen.