A. Olufsen Ship & Offshore er lokalisert på Killingøy i Haugesund. Haugesund ligger mellom Stavanger og Bergen på Sør-vestlandet

Satellittkart

Kart med kontroller