QHSE

Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet

Selskapet har sin egen Kvalitet- og HMS-ingeniør i en uavhengig rolle. Vi er godkjent i Achilles og sertifisert ihht. ISO 9001-2008.

Bedriftens aktiviteter skal gjennomføres på en sikker måte, slik at menneskers liv og helse, det ytre miljøet og matrielle verdier ikke påføres skade.

HMS skal behandles på lik linje med økonomi og andre prioriterte områder med klare krav til ledelsen og de ansatte.

Vi skal til enhver tid måle våre resultater slik at vi kan dokumentere
og evaluere de til enhver tid gjeldende Kvalitet og HMS resultater, basert på de samme krav som stilles til andre ledelsesfunksjoner.

services-1

ECON

Basis for all informasjon og rapportering er det nettbaserte systemet ECON, noe som sikrer tilgjenglighet blant alle ansatte. Systemet dekker kunders og myndighetenes krav innen Helse, Miljø og Sikkerhet

services-2

Administrasjon

Et komplett personalsytringssystem, dokumentstyring, organisasjonsbeskrivelser, ansettelsesforhold m.m.

services-3

Kvalitetsstyring

Kravene i forhold til ISO standarder så som
ledelsens ansvar, ressursstyring, realisering av produkt, analyse og kontinuerlig forbedring.

HMS

Nødvendige prosesser og krav til relevante runtiner, rapportering av skader og andre relevante verktøy som muliggjør et godt HMS arbeid i i organisasjonen.

Registreringer

Risikoanalyser, avvik, uønskede hendelser, godkjente underlevrandører, revisjoner og nødvendig dokumentasjon i forhold til relevante krav.

Prosedyrer

Som er relevante for selskapets drift.

Lovverk

Systemet har en link opp mot norsk lovdate som viser til lover og forskrifter som er relevante