olaussen_nye_004_web

Maskin- og motorarbeid

Selskapet disponerer en stor maskinhall med moderne utstyr innen de fleste aktuelle arbeidsoppgaver.