Bilde av trossekutter
Beredskaps verktøy for nød kutting av fortøyningstrosse.